Φιλοξενία Ιστοσελίδων

Η εταιρία PC & Arts παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και διαδικτυακές υπηρεσίες. Βασικοί άξονές της είναι : το καταρτισμένο προσωπικό, η ποιότητα των υπηρεσιών και η υψηλή διαθεσιμότητα των εξυπηρετητών (web hosting servers).

Παρακολουθώντας την αγορά των ηπηρεσιών διαδικτύου και αφού μελετήσαμε τις ανάγκες της, δημιουργήσαμε πακέτα φιλοξενίας σε Linux αλλά και Windows πλατφόρμες, ώστε να εξασφαλίζεται η ταχύτητα πρόσβασης στην ιστοσελίδα σας, η αξιόπιστη παρουσία στο διαδίκτυο, η ασφάλεια στα αρχεία αλλά και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και πολλές άλλες συμπληρωματικές υπηρεσίες.

Έτσι θα μπορέσετε να αποκτήσετε την δική σας ηλεκτρονική ταυτότητα και παρουσία στο διαδίκτυο, με εγγυημένη απόδοση στις δραστηριότητές σας.

 

Πατήστε το παρακάτω link για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην G-Squared Group

http://www.gxg.gr