Σχεδιασμός Λογότυπου

Λογότυπο είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα, σχέδιο ή γραφή, μιας επιχείρησης και συνήθως, τα χρώματα, το είδος γραφής τους, αλλά και τα σχέδια, αντιπροσωπεύουν – αντικατοπτρίζουν μία σειρά από χαρακτηριστικά της ίδιας τής επιχείρησης. Το λογότυπο είναι ο πυρήνας κάθε εταιρικής ταυτότητας.

 

Πατήστε το παρακάτω link για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην G-Squared Group

http://www.gxg.gr