Η εταιρία PC & Arts

Η ομόρρυθμη εταιρία PC & Arts έχει σαν κύριο αντικείμενο ενασχόλησης την σχεδίαση και κατασκευή λογισμικών προγραμμάτων και ιστοσελίδων καθώς και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων σχετικών με την κοινωνία της πληροφορίας, όπως τεχνολογικά προϊόντα ηλεκτρονικών υπολογιστών, συναρμολογήσεις Η/Υ υψηλών απαιτήσεων που το σύγχρονο Gaming προστάζει, σχεδιασμό και συναρμολογήσεις Η/Υ και δικτύων σύμφωνα με κάθε επαγγελματική απαίτηση, εφαρμογές αερόψυξης – υδρόψυξης και σίγασης του θορύβου του Η/Υ,  ανταλλαγές Η/Υ και εξαρτημάτων, φιλοξενία ιστοσελίδων σε διακομιστές τελευταίας τεχνολογίας στην Ελλάδα αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη και Αμερική.

Εδρεύει στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 53, στο κέντρο της πόλης μας, τα Χανιά.
Τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνήσετε με την PC & Arts είναι :
+30 28210 40690, με Fax : +30 28210 40614

Πατήστε το παρακάτω link για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην G-Squared Group

http://www.gxg.gr